Találj meg minket a Facebook-on
Képzéseink
2023.11.07., Kedd

Kedves 8. osztályos felvételiző Diákok! Kedves Szülők!

 

Alábbiakban képzéseink rövid bemutatását olvashatják, részletesebb információkért kérjük olvassák el Továbbtanulási tájékoztatónkat!

GIMNÁZIUMI – érettségit adó – 1+4 éves KÉPZÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL

Az első, azaz a nyelvi előkészítő évben a tanulók heti óraszámuk nagyobbik részében angol nyelvet (heti 12 óra), valamint a választott második idegen nyelvet (heti 6 óra), emellett tanulásmódszertant, informatikát és egyéb készségfejlesztő tárgyakat tanulnak. A második évtől tanulmányuk igazodik a négyéves képzéshez, de az első (angol ) és a második idegen nyelvet a következő 4 évben továbbra is magas óraszámban tanulják.

A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés.

Kialakítja a tanulókban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. Fejlesztő célú képzési tartalmakkal és problémakezelési módokkal felkészíti tanulóit arra, hogy a tudás - a stabil értékek mellett - mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is.

A gimnáziumi nevelés és oktatás egyik célja, hogy a tanulókban kialakítsa a rendszerben történő gondolkodás képességét, valamint tegye képessé őket információk szerzésére, szűrésére és feldolgozására, az információs technológia korában való eligazodásra. Követelményeivel és tevékenységével ösztönözze a tanulókat tudásra épülő, önálló vélemény kialakítására, alternatívák felismerésére és mérlegelésére, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre.

Első idegen nyelvként az angol nyelvet oktatjuk. Második idegen nyelvet (német, olasz, spanyol, orosz) már a nyelvi előkészítő évfolyamban is oktatunk kötelező jelleggel.

Erre a képzésre sajátos nevelési igényű tanulókat nem veszünk fel.

Sikeres érettségi vizsga után diákjaink tovább tanulhatnak felsőfokú oktatási intézményekben vagyszakmai végzettséget adó képzésekben vehetnek részt.

  

 

TECHNIKUMI KÉPZÉSEINK

5 éves, érettségit és szakmát adó duális képzéseink

Technikumi képzéseink biztosítják az érettségi megszerzése mellett a gyakorlati ismeret és a szükséges szakmai elméleti tudás elsajátítását is.

A vendéglátás,turisztika,szépségipar,azon belül a fodrászat iránt érdeklődő fiatalok számára 5 éves technikumi képzést kínálunk. Első idegen nyelvként az angol nyelvet oktatjuk. A képzésben -a fodrász tanulók kivételével- második idegen nyelvként német, spanyol vagy orosz nyelvet tanulnak a diákok. A képzésre a pályaalkalmasságilag (vendéglátás-turizmus ágazat esetén) és munkaegészségügyileg (mindhárom ágazat esetén) alkalmas sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk, de bizonyos szakmai tantárgyakból a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a hatályos jogszabályok alapján felmentés nem adható!

A 9. és 10. évfolyamon közismereti és ágazati alapoktatás történik, a szakmai gyakorlati ismereteket az intézmény tanműhelyeiben (tankonyha, tanétterem, fodrász műhely) végzik a diákok. A 10. év végi ágazati alapvizsga után a szakirányú oktatásban, a duális képzés keretében tanulóink a szakmai gyakorlat egy részét külső gyakorlati helyen tölthetik el. A tanulók az ágazati alapvizsga után a jogszabályban előírt időben és óraszámban egybefüggő nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt.

Technikusi képzésben tanulók az első két évben havi 8.000 Ft SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJban részesülnek, majd 11.évfolyamtól kezdődően ez - tanulmányi eredménytől függően - akár 59.000 Ft is lehet, sőt sikeres szakmai vizsga után egyszeri pályakezdési támogatást is kapnak a diákok, jeles átlag esetén 302.000 Ft összegben.

A tanulók a 12. év végén három érettségi tárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) előrehozott érettségit tesznek, majd a 13. év végén leteszik a negyedik érettségi tárgy (idegen nyelv) vizsgáját, illetve ezzel egyidejűleg technikusi vizsgát is tesznek, és szerezhetnek a választott szakiránynak megfelelő végzettséget.

Megszerezhető végzettségek:

 • cukrász szaktechnikus,
 • vendégtéri szaktechnikus,
 • szakács szaktechnikus,
 • turisztikai technikus – turisztikai szervező szakmairány,
 • fodrász.

 

Miért a VIK Középiskola a legjobb választás számodra?

 • Magas szintű NYELVI KÉPZÉSt nyújtunk, amely során célunk a legalább B2-es szintű idegen nyelvi tudás elsajátítása.
 • Az angol és a német mellett második idegen nyelvként olasz, orosz, spanyol nyelvet tanítunk gimnáziumi osztályainkban.
 • KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATi lehetőséget biztosítunk az Erasmus+ Mobilitás program keretében.
 • Diákjaink minőségi, HAZAI SZAKMAI GYAKORLATI helyeken sajátíthatják el a szakma fortélyait, ahol akár állandó álláshoz/karrierhez is juthatnak.
 • A technikumi és szakképző iskolai képzés első éveiben minden tanulónk megismerheti a vendéglátás és turizmus legfontosabb területeit.
 • Diákjaink a nálunk szerzett elméleti és gyakorlati tudással belföldön és külföldön is megállják helyüket.
 • Könnyen MEGKÖZELÍTHETŐ (M2, M4, Keleti pályaudvar) helyen vagyunk Budapesten.
 • EMELT ÓRASZÁMÚidegen nyelvi és informatikai képzést biztosítunk bizonyos képzéseinken.
 • Az ERASMUS+ PROGRAM keretében számos országban, így például Spanyolországban, Olaszországban, Nagy-Britanniában, Svédországban, Izlandon vagy akár Lettországban szerezhetnek szakmai tapasztalatot a VIK diákjai.
 • 16 főzőhelyes TANKONYHÁNKban, valamint két kiválóan felszerelt TANÉTTERMÜNKben a legmodernebb gépeken és exkluzív éttermi eszközök segítségével sajátíthatják el a szakma fortélyait.
 • Szépészeti ágazaton tanulók szakmai fejlődését több éves szakmai gyakorlattal és saját szalonok üzemeltetési tapasztalataival is rendelkező szakoktatóink garantálják.
 • Folyamatosan bővülő PARTNERADATBÁZISUNK segítségével könnyebben találhatnak tanítványaink diákmunkát.
 • Több mint 10 000 tételes KÖNYVTÁRUNKban a legfrissebb szakirodalom is fellelhető.
 • Tradicionális tanár-diák RENDEZVÉNYEINK az informális kapcsolatépítés, a kikapcsolódás remek alkalmai.
 • Képzéseink TANDÍJMENTESek.
 • A szakmai képzésben részt vevő tanulóknak havonta szakképzési ösztöndíjat fizetünk.
 • Diákjainknak jár a CSALÁDI PÓTLÉK, valamint a DIÁKIGAZOLVÁNY adta lehetőségeket minden tanulónk kihasználhatja.
 • Diákjaink jelentős része tesz SIKERES érettségi és/vagy szakmai VIZSGÁT.
Nyomtatás
További kérdései vannak?
Írjon nekünk, és kollégáink hamarosan e-mailben vagy telefonon felveszik Önnel a kapcsolatot:

felnőttképzés, szakképzés, szakiskola, vendéglátás, idegenforgalom, kereskedelem, idegenvezető képzés, cukrász képzés, fodrász, szakács képzések Budapesten, felnőtt oktatás

VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium. Magas színvonalú képzések és jó elhelyezkedési lehetőségekkel bíró szakképzések Budapesten. Felnőttképzéseink, szakképzéseink között a következő szakmák szerepelnek: szakács, cukrász, pincér, vendéglátó eladó, eladó, fodrász, vendéglátásszervező-vendéglős, idegenvezető, logisztikai ügyintéző és számos további szakképzés is.